جستجو ورود به سايت    ثبت نام كاربر
 کمينه   

 

فصل اول ـ کليات و اهداف

 

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران است که در اين اساسنامه به اختصار «انجمن» ناميده می‌شود.

 

ماده 2

زمینه فعالیت

انجمن مؤسسه ای غيرسياسي، غير انتفاعي و غيردولتي است که حمایت از حقوق و پیگیری وظایف صنایع غذایی و دارویی استان را تعقیب می کند و ضمن رعايت کامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد موضوع تصويب نامه شماره 27862 / ت 31281 هـ مورخ 8 / 5 / 1384 و اين اساسنامه فعاليت نموده و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است.

 

ماده 3

محدوده فعالیت

محدوده فعاليت انجمن در سطح استان مازندران است.

 

 ماده4

محل انجمن

مرکز انجمن در استان مازندران، شهرستان ساری، ساختمان شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، طبقه پنجم، دفتر انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس ازکسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج کشور، شعبه نمايندگي يا دفتر داير نماید.

 

ماده 5

 تابعیت

انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و کليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام می‌دارد.

 

ماده 6

مدت فعالیت

مدت فعاليت انجمن از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود مي‌باشد.

 

ماده7

دارايي اوليه انجمن اعم از منقول و غير منقول مبلغ 50000000 ريال مي‌باشد که توسط هيئت موسس تماماً پرداخت شده است.

 

ماده 8

هيئت مؤسس انجمن اشخاصي هستند که براي تهيه مقدمات تشکيل انجمن قيام نموده‌اند و بعد از تأسيس تحت عنوان مؤسس، مسئولیتی نخواهند داشت.

 

ماده 9

اهداف انجمن

 اهداف انجمن به شرح زیرمی باشد:

1-ایجاد تعامل و همکاری و انسجام در صنایع غذایی و دارویی استان

2-دفاع از حقوق مدنی و صنعتی تولید کنندگان صنایع غذایی و دارویی مازندران 

3-پیگیری وظایف و تعهدات قانونی و عرفی اعضا

 

ماده 10

روش اجرای هدف

1-  مشارکت در شناسایی و معرفی چالشهای اجرایی و قانونی پیش روی صنایع غذایی و ارائه راهکار و در صورت امکان مشارکت در اجرای آن .

2-  تعامل با سازمانهای دولتی و نهادها و تشکلهای مردمی استانی و کشوری مربوطه به عنوان يك تشكل تخصصي و مشارکت در تصميم سازي‌ها و تصمیم گیری های مرتبط .

3-  معرفی، ترغیب و تشویق مدیران، کارشناسان و پژوهشگران سازمانهای تولیدی و خدماتی غذایی و دارویی موفق در بهبود و ارتقای کیفیت محصولات و سیستم مدیریت .

4-  ايجاد و بهره برداری از بانك اطلاعاتي افراد و سازمانهای فعال، آخرین استانداردها و پیشرفتهای علمی مرتبط و بازارهای مصرف مرتبط با صنعت غذا و دارو.

5-    انجام اقدامات موثر برای ارتقای بهره وری

6-    تعامل سازنده با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی .

7-    تشکيل کميته هاي تخصصي و صنفی صنعت غذا و دارو و سایر کميته هاي مرتبط با اهداف انجمن .

8-    انتشار و معرفی نشریات مرتبط .

9- برگزاري و حضور در نمایشگاه ها و دوره‌هاي آموزشي، سمینارها و همایشهای مرتبط استانی، کشوری و بین المللی

10- ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و پژوهشی مرتبط به متقاضیان .

11- ايجاد و به کار گیری ابزارها و روشهای ارتباطی موثر با اعضا، علاقمندان ، مصرف کنندگان صنایع غذایی و سایر مخاطبین .

12- انجام تحقیقات علمی و پژوهشی با همکاری اعضاء و سازمانهای مرتبط در قالب کمیته های تخصصی .

 

فصل دوم : اعضاء

 

 

ماده 11

صنایع غذایی و دارویی دولتی و خصوصی استان و نهادهای مرتبط که حق عضویت پرداخت نموده اند می توانند عضو انجمن گردند.

طبقه بندی اعضاء

11-1- اعضای اصلی

کلیه شرکتهای تولیدی غذایی و دارویی مستقر در استان که دارای پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس از یکی از نهادهای  معتبر دولتی هستند.

11-2- اعضای افتخاری

شامل اعضاء هیئت علمی مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی و نخبگان فعال و سایر علاقمندان در امر صنایع غذایی و دارویی می باشد.

تبصره 1: اعضای افتخاری فاقد حق رأی در مجامع عمومی و عضویت در هیئت مدیره می‌باشند.

تبصره 2: تایید عضویت  به تشخیص هیئت مدیره می باشد.

تبصره 3: نماینده رسمی اعضا برای نامزدی انتخابات هیئت مدیره و بازرس باید واجد شرایط زیر باشد:

1-    داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-    متدین به یکی از ادیان رسمی

3-    قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه

4-    اقامت در حوزه فعالیت انجمن

5-    نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

 

ماده 12

 عضویت در یکی از موارد زیر با تأئید هیئت مدیره خاتمه می‌یابد :

1-    استعفای کتبی عضو انجمن

2-    دستور کتبی مراجع قانونی ذیصلاح و دادگاهها در مورد سلب عضویت هر یک از اعضاء

3-    وفات عضو انجمن

4-    رعایت نکردن اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره

5-    عدم پرداخت حق عضویت سالانه

6-     خروج از هر یک از بندهای شرایط عضویت

 

فصل سوم : ساختار

 

 

ماده 13: اركان اصلی انجمن

الف- مجمع عمومي

 ب- هيئت مديره

 ج- بازرس‌

 

ماده 14

مجامع عمومي متشکل از تمامی اعضای اصلی می‌باشد و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری انجمن محسوب می‌شود و شامل :

     1- مجمع عمومي مؤسس

2- مجمع عمومی عادی

3- مجمع عمومی فوق العاده

 

ماده 15

مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مرکب از يک رئيس ، يک منشي و دو ناظر اداره مي شوند.
تبصره 1: اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين کانديداهاي هيئت مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد.

تبصره 2: رئيس هيئت مديره، رئيس هيئت رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينکه موضوع عزل يا انتخاب او مطرح باشد.

تبصره 3: دعوت براي مجامع عمومي حداقل 20 روز و حداكثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع و با دعوت کتبی از طریق روزنامه کثیرالانتشار تایید شده و پایگاه اینترنتی انجمن، پست الکترونیک، نمابر، تلفن و پیام کوتاه صورت مي‌پذيرد.

 

* مجمع عمومی مؤسس

ماده 16

وظايف مجمع عمومي مؤسس ( هیئت مؤسس) :

1- انجام اقدامات اوليه براي تأسيس انجمن

2-تدوین و تصويب طرح اساسنامه

3- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي برگزاري اولين مجمع عمومي

 

 

 

 

 
4- انتخاب اولين هیئت مدیره و بازرسان

تبصره 1: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس در بار اول با حضور نصف اعضاء رسميت مي‌يابد و در صورت عدم حد نصاب اكثريت لازم‌، در بار دوم با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت.
تبصره 2: تصميمات مجمع عمومي مؤسس با اكثريت دو سوم آراء حاضرين اتخاذ مي‌شود.

 

 *مجمع عمومي عادي

ماده 17

مجمع عمومي عادي سالي يك بار و حداکثر تا پایان تیر ماه تشكيل خواهد شد و بار اول با حضور نصف بعلاوه یک کل اعضای اصلی و بار دوم با حضور هر تعداد از اعضاء اصلی رسمیت می یابد.

تبصره 1: اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي مجمع مي‌باشد مگر در خصوص انتخاب هیئت مدیره يا بازرسان كه با رأي اكثريت نسبي خواهد بود.
تبصره 2: در صورتيكه در دعوت نخست، حضور حدنصاب حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز تشكيل و با هر تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت.

تبصره 3 : در صورتی‌که بنا به ضرورت و خارج از زمان تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی باشد، این مجمع با کلیه ضوابط مجمع عمومی عادی، بصورت فوق‌العاده برگزار می‌شود.

 

ماده 18

 وظايف مجمع عمومي‌ عادي :

1- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (اصلي و علي‌البدل).

2- استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس .

3- تعیین خط مشي انجمن .

4- بررسي، تصويب يا رد پيشنهادها‌ي هيئت مديره .

5- تعیین میزان حق عضویت و ورودیه .

6- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال گذشته و بودجه سال آتی انجمن .
7- عزل اعضاء هيئت مديره و بازرسان‌ .

8- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و دعوتنامه ها
* مجمع عمومي فوق العاده

 ماده 19

مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:‌

1- با درخواست اكثريت اعضاء هيأت مديره يا بازرس( بازرسان)

2- به درخواست يك پنجم اعضاء انجمن در صورتیکه هیئت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی اقدام ننمایند.

 

تبصره 1: اکثريت لازم جهت تشکيل مجمع عمومي فوق العاده در بار اول همان شرايط مجمع عمومي عادي مي باشد و در بار دوم حضور بيش از يک سوم اعضاء که حق رأي دارند رسميت مي‌يابد .

تبصره 2 : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با آراي دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 20

 وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1- تصويب تغييرات اساسنامه انجمن

2- تغيير در ميزان سرمايه انجمن

3- بررسي و تصويب يا رد انحلال انجمن

 

ب- هيئت مديره

ماده21

انجمن داراي هيئت مديره مرکب از7 نفر عضو اصلی و  2 نفر عضو علي البدل خواهد بود که توسط  مجمع عمومی انتخاب می شوند.
تبصره 1: جلسات هيئت مديره با حضور بيش از نصف اعضاء رسميت يافته و کلیه بحث ها و نظرها و مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء رسمیت می یابد. تصميمات متأخذه با اکثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود.
تبصره 2: شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروريست و غيبت هر يک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره، بیش از 2 جلسه متوالي يا بیش از 4 جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

تبصره 3: دعوت از اعضاي هيئت مديره مي بايست کتبي و تلفني حداقل «3» روز قبل از تشکيل جلسه انجام پذيرد.
تبصره 4:  اعضاء هیئت مدیره نباید در تشکلهای متعارض با اهداف انجمن سمت مدیریتی داشته باشند. تشخیص این موضوع به عهده هیئت مدیره  می باشد


ماده 22

در صورت قطع همکاری شخص حقیقی با شرکتی که به عنوان نماینده آن در هیئت مدیره یا بازرس انتخاب شده و یا انحلال شخص حقوقی، استعفا و وفات هر یک از اعضاي هيئت مديره يا بازرس، اولین عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيئت مديره يا بازرسي به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره : در صورتيکه تعداد هيئت مديره يا بازرس به هر دليل کمتر از تعداد اعضاي اصلي شود و ورود اعضاي علي البدل نيز موجب تکميل آن نشود ، انتخابات مجدد مجمع عمومي حسب مورد به صورت عادي يا عادي به صورت فوق العاده جهت تکميل تعداد باقيمانده اعضاء برگزار مي گردد.

 

ماده 23

هيئت مديره علاوه بر جلساتي که به طور مرتب و حداقل هر ماه يک بار تشکيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبي يا تلفني از طرف رئيس يا منتخب او تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره : نحوه تشکيل جلسه فوق العاده به موجب آئين نامه داخلي است که به تصويب هيئت مديره خواهد رسيد .

ماده 24  

اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه اي که حداکثر 15 روز بعد از انتخاب شدن تشکيل مي‌دهند ،  از بين خود يک نفر رئيس و يک نفر نائب رئيس و يک نفر خزانه دار به مدت يک سال انتخاب خواهد نمود، حدود اختيارات آنها را اساسنامه انجمن و تصمیمات مجمع مشخص مي‌نمايد.

تبصره 1: هيئت مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق‌الذکر را با اکثريت قاطع آرا (4 نفر) از سمت‌هاي مذکور عزل کند .

تبصره 2: هيئت مديره در صورت نياز مي‌تواند سمت يا سمت‌هاي ديگري را براي ساير اعضاء هيئت مديره تعريف نمايد.

تبصره 3: زمان تحویل مسئولیت به هیئت مدیره جدید حداکثر 20 روز پس از اعلام نتایج انتخابات خواهد بود.


ماده 25

 هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد اعضاء هيئت مديره براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.

 تبصره 1: هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 2 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام نماید.

 تبصره 2: هیئت مدیره موظف است دستور کار مجمع عمومی و زمان برگزاری آن را به اطلاع مرجع صدور پروانه برساند.

تبصره 3: هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز نتیجه انتخابات هیئت مدیره را به مراجع ذیربط و ذیصلاح اعلام نماید.

 

ماده 26

وظايف و اختيارات هیئت مدیره به شرح ذيل مي‌باشد:

 1- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی .

 2- تشکیل گروههای تخصصی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها .

3- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول .

4- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در هیئت مدیره و پرداخت دیون و وصول مطالبات .

5- افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی .

6- تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در کليه مراحل قانوني در محاکم ، تعيين حکم و تعيين وکيل و عزل آن ، قطع و وصل دعاوي از طريق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توکيل و ساير وظايفي که براساس اساسنامه به هيأت مديره واگذار گرديده، به طور کلي هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد پس از تصويب مجمع به نام انجمن انجام دهد.

7- تصویب هر گونه قرارداد و لغو آن برای انجام امور انجمن .

8- بررسی و تصویب بودجه سالیانه .

9- تهیه و تصویب گزارش اجرایی و مالی برای طرح در مجامع عمومی .

10- اتخاذ تصمیم در مورد طرح برنامه‌های انجمن که برای تصویب به مجمع تسلیم می‌شود .

11- تعیین رئیس ، نایب رئیس ، خزانه‌دار و دبیر انجمن .

12- تعیین و تغییر مکان دفتر انجمن .

13- سایر وظایف محوله از سوی مجمع .

تبصره : هيئت مديره پس از تصويب بند6 ماده 18 مي‌تواند در انجام معاملات و يا پرداخت هزينه هاي جاري رأساً اقدام نمايد .

 

ماده 27

رئیس هیئت مدیره

 رئيس هيئت مديره نماينده قانوني انجمن در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي است و مسؤولیت  کلیه فعالیت‌های انجمن را به عهده دارد.

تبصره 1: استخدام، عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هيئت مديره بر عهده رئيس هيئت مديره مي‌باشد.

تبصره 2 : رئیس هیئت مدیره با تأئید اکثریت اعضای هیئت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسؤولیت حقوقی به سایر اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره واگذار نماید.

تبصره 3 : کلیه چک ها، سفته ها و اوراق بهادار صادره با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار(امضای ثابت) همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود.


ماده 28

 نائب رئیس هیئت مدیره

 

نائب رئیس هیئت مدیره عهده دار کلیه اختیارات و وظایف رئیس هیئت مدیره در زمان غیبت وی می‌باشد.


ماده 29

خزانه دار

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن می باشد.

وظایف و مسئولیتهای آن به شرح زیر می باشد:

1- خزانه دار به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس، کلیه چک ها، اسناد مالی و اوراق بهادار را متفقاً امضا می کنند.

2- مسئولیت تنظیم و معرفی بودجه و مراکز هزینه و درآمد انجمن با خزانه دار است.

3- اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی تحت نظارت خزانه دار در محل دبیرخانه انجمن انجام می‌پذیرد.

4- رسیدگی و تأئید اسناد مالی دریافتنی و پرداختنی انجمن با خزانه دار بوده و خزانه دار مسئول مستقیم صحت اجرای تصمیمات هیئت مدیره در این مورد است.

5- خزانه دار موظف است در صورت تقاضای کتبی بازرس کلیه دفاتر و اسناد مالی را برای رسیدگی در محل انجمن در اختیار آنان قرار دهد.

6- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، ترازنامه را بررسی و تأئید کند و پس از آن که به تصویب هیئت مدیره و بازرسان رساند، رونوشتی از آن را در زمان مناسب و قبل از تشکیل مجمع عمومی توسط دبیرخانه به اطلاع اعضای انجمن برساند.

 

ج ـ بازرس

ماده 30

مجمع عمومي عادي يک نفر را به عنوان بازرس اصلي و يک نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب خواهد نمود.

تبصره  : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.


ماده 31

 اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرس انتخاب شوند:

 1-کساني که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعي دادگاه در مدت محرومیت از حقوق اجتماعي کلاً يا بعضاً محروم شده باشند.

2- اعضاء هيئت مديره انجمن

3- نزديکان سببي و نسبي اعضاء هيئت مديره و دبیر

ماده 32

وظايف بازرس (بازرسان) به شرح زير است:

1- بررسي کليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2- مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملکرد براي اطلاع مجمع عمومي

3-گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی قبلی و مصوبات هیئت مدیره به مجمع عمومی

4- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد، مطالب و اطلاعاتی که هیئت در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند.

5- ساير وظايفي که اساسنامه، مجمع عمومی، آئين نامه داخلي و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره 1 :  بازرس مي‌تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيئت مديره شرکت نمايد.

تبصره 2: بازرس می تواند برای بررسی و تنظیم عملکرد مالی انجمن طرح و پیشنهادهای لازم را به خزانه دار ارائه نماید.

 


ماده 33

بازرس مي‌تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات مالی انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

 

ماده 34

درصورت فوت يا استعفا يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او بازرس علي البدل به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود.


ماده35

هيئت مديره و بازرسان تا زماني که جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده است در مسؤوليت خود باقي خواهند ماند.

تبصره: درباره موضوعاتي که به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آن در صلاحيت خاص مجمع عمومي است و امکان تشکیل مجمع عمومی راجع به آن مقدور نیست، هیئت مديره کليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت اهداف مندرج در اين اساسنامه دارا می‌باشد.


* دبیر

ماده 36

هيئت مديره بايد از بين خود يا خارج يک نفر را به عنوان دبير انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي او را تعيين نمايد.

 

ماده 37

دبير مقام اجرايي انجمن است و در حدود اختياراتي که از طرف هيئت مديره و اساسنامه به وي تفويض مي‌گردد نماينده انجمن محسوب شده و با تفویض اختیار از سوی رئیس هیئت مدیره از طرف انجمن حق امضا در اسناد اداری دارد.

 

ماده 38

دبیر به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت مدیره انتخاب می شود.

تبصره 1: عزل دبير از اختيارات هيئت مديره مي باشد.

تبصره 2: اگر دبير عضو هيئت مديره باشد، دوره دبيري او از مدت عضويتش در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.


ماده 39

دبير مجري مصوبات هيئت مديره بوده و داراي اختيارات و مسؤوليتهاي ذيل مي باشد:

1- نگهداري دارايي، اموال، اسناد و دفاتر مؤسسه

2- اعمال اختياراتي که به صورت موردي يا مقطعي از جانب هيئت مديره به وي تفويض شده باشد
3- ارائه پيشنهاد هاي لازم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي انجمن به هيئت مديره

4- گزارش فعالیتها و برنامه های انجمن در جلسات دوره ای هیئت مدیره

5- تهيه پيش نويس تراز نامه، بودجه، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيئت مديره

6- نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت کمیته های مرتبط با انجمن

7- مدیریت فعالیتهای دبیرخانه

8- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیئت مدیره

 9- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد نیاز برای  طرح و تصمیم گیری در هیئت مدیره

ماده 40

حقوق و مزاياي دبير به وسيله هيئت مديره تعيين مي‌شود.

تبصره : در صورتي که دبير از اعضاي هيئت مديره نباشد، بدون داشتن حق رأي مي تواند در جلسات هيئت مديره شرکت نمايد.


ماده41

مدت مأموريت دبير از مدت مأموريت هيئت مديره تجاوز نخواهد کرد و تغيير یا تجديد انتخاب او توسط هیئت مدیره جدید نیز بلا مانع است. در هرصورت دبیر در صورت انقضاء مأموريت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را نیز انجام دهد.

 

فصل چهارم: بودجه و مواد متفرقه

 

 

ماده 42

درآمدهای انجمن از طرق زیر تأمین مي‌شود :
1- حق عضويت و ورودي .
2- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی،پژوهشی،مشاوره‌ای، نمایشگاهی و ... .

3- دریافت هدایا وکمک‌ها از بخش خصوصی و دولتی .

4- ساير مواردی که منع قانونی یا اساسنامه ای نداشته باشد .


ماده 43

درآمد و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر ثبت و شرح بيان آن در پايان هر سال مالي به مجمع عمومی ارائه خواهد شد .

تبصره 1: هيئت مديره مکلف است کليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظايف نمايد و چنانچه وجوهي مازاد برهزينه‌هاي انجمن موجود است در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد يکي از بانک‌هاي رسمي ايران نگهداري نمايد.

تبصره 2 : سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره در پایان اسفند ماه ختم می شود و کلیه موارد، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

تبصره 3: انجمن دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود و تمامی نامه‌های رسمی انجمن پس از امضای رئیس یا سایر اعضای هیئت مدیره که وی رسماً معرفی می‌کند، با مهر انجمن و ثبت در دفتر دبیرخانه معتبر است در غیر اینصورت برابر با آئین نامه داخلی هیئت مدیره عمل می شود.

تبصره 4: مصوبات و صورت جلسات هيئت مديره در دفاتر مخصوصي به ترتيب تاريخ، ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد.

تبصره 5 : کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي رئيس هيئت مديره و خزانه دار و در غياب رئيس هيئت مديره با امضاي نائب رئيس هيئت مديره و خزانه دار همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود.


ماده 44

هيئت مديره انجمن مکلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.

ماده 45

هيئت مديره انجمن مکلف است محل موسسه و تغييرات بعدي آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.

 

 

ماده 46

ارگان رسمی انجمن

سایت انجمن به نشانی www.fda-mazand.com  ارگان رسمی  انجمن محسوب می‌شود و تمامی مواضع رسمی با  اولویت انتشار از طریق آن به اطلاع مخاطبین خواهد رسید .

ماده 47

انجمن داراي مهر ويا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصويب هيئت مديره و برابرمقررات تهيه خواهد شد. هيئت مديره مکلف است نمونه مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت ارسال نمايد.

تبصره : هيئت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤوليت قانوني دارد.


ماده 48

انحلال انجمن :

در صورت انحلال انجمن مجمع عمومي فوق العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هيئت تصفيه انتخاب و اين هيئت موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفیه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم (اعم از منقول و غير منقول) دارايي انجمن را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسانده، هيئت مذکور موظف است نتيجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت ارائه نمايد.

تبصره 1: مجمع عمومي فوق العاده موظف است دارايي سازمان را پس از انحلال به یکی از سازمانهاي مردم نهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين مي گردد واگذار نمايد.

تبصره 2: تسويه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و آيين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد موضوع تصويب نامه شماره 27862 / ت 31281 هـ مورخ 8/5/84 و قوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت.  
تبصره 3: هيئت تسويه از بين خود يک نفر را به عنوان مدير تسويه انتخاب می‌نمايد.

تبصره 4: مدير تسويه موظف است يک نسخه از گزارش تسويه مالي انجمن را به مرجع صدور پروانه ارائه نمايد.


ماده 49

مواردي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس آيين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد موضوع تصويب نامه شماره 27862 / ت 31281 هـ مورخ 8/5/84 و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.


ماده 50

اين اساسنامه مشتمل برچهار فصل و 50 ماده و 46  تبصره در نشست مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 20/4/90 به تصويب رسيد.

 

 


 چاپ   
Copyright 2010 by www.FDA-MAZAND.com  -  Designed by Parmis IT Group