جستجو ورود به سايت    ثبت نام كاربر
 گروه های خبری  

 چاپ   
 اخبار  

[1399/09/16] روغن گیاهی درخواستی
[1399/08/10] اسامی واحدها و کارشناسان منتخب دستگاههای نظارتی مازندران برای نامزدی برترینهای کیفی
[1399/08/8] هشتمین انتخاب "شرکتها و کارشناسان برتر کیفیت" صنایع غذایی مازندران
[1399/07/27] معرفی سه نماینده از هر واحد در رای گیری اینترنتی انتخابات صنایع و کارشناسان برتر کیفیت ویژه روز جهانی غذ ا
[1399/07/14] نامه استاندار به وزارت صمت کشور در خصوص کمبود روغن خام خوراکی
[1399/07/14] صورتجلسه هییت مدیره انجمن مورخ 99/6/31
[1399/07/14] خلاصه ای از جمعبندی کلی مشکلات واحدهای صنایع غذایی استان درقالب فرم پایش
[1399/07/14] جلسه مجمع نمایندگان استان با اداره کل صمت و تشکلها در تاریخ 99/7/13 برگزار شد.
[1399/07/7] صورتجلسه رصد کالا در زنجیره تجاری استان مورخ 99/7/5
[1399/06/18] ثبت اطلاغات تولید توزیع و فروش روغن
[1399/05/11] فرم پایش مشکلات و موانع واحدهای تولیدی
[1399/04/31] اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 99/4/29 در محل انجمن برگزار شد.
[1399/04/28] نتیجه هفتمین انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن صنایع غذایی و د ارویی مازندران مورخ 99/4/25
[1399/04/21] اسامی کاندیداهای هفتمین مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن صنایع غذایی ود ارویی مازندران
[1399/04/4] فرم کاندیداتوری هییت مدیره و بازرس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران
صفحه:  44 
     

  
Copyright 2010 by www.FDA-MAZAND.com  -  Designed by Parmis IT Group