جستجو ورود به سايت    ثبت نام كاربر
 گروه های خبری  

 چاپ   
 اخبار  

[1398/03/5] لیست واحدهایی که بارگیری شکر آنها در 2 و 3 اردیبهشت انجامشد.
[1398/03/2] لیست واحدهایی که بارگیری شکر آنها در تاریخ 98/3/1 انجام شد.
[1398/03/2] تامین روغن مورد نیاز صنایع غذایی مازندران
[1398/03/1] لیست واحدهایی که بارگیری شکر آنها در تاریخ 98/2/31 انجام شد.
[1398/02/31] لیست واحدهایی که بارگیری شکر آنها در تاریخ 98/2/30 انجام شد
[1398/02/30] پرسشنامه انتخاب واحد صنعتی نمونه سال98 بر اساس عملکرد سال97
[1398/02/30] انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران برگزار می کند؛
[1398/02/30] لیست واحدهایی که بارگیری شکر آنها در تاریخ 98/2/28 انجام شد.
[1398/02/30] لیست واحدهایی که بارگیری شکر آنها در تاریخ 98/2/29 انجام شد.
[1398/02/29] جدول مرحله دوم از دور دوم واریز ریالی سهمیه شکر واحدهای صنایع غذایی و دارویی مازندران
[1398/02/29] لیست واحدهایی که بارگیری آنها در تاریخ 25 ، 26 و 27 اردیبهشت انجام شد.
[1398/02/25] لیست واحدهایی که بارگیری آنها در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت انجام شد.
[1398/02/22] اخبار 2- جدول مرحله اول از دور دوم واریز ریالی سهمیه شکر واحدهای صنایع غذایی مازندران
[1398/02/22] اخبار 1- توزیع شکر صنعت غذای مازندران
[1398/02/16] اعلام شماره حساب برای سهمیه شکر
صفحه:  35 
     

  
Copyright 2010 by www.FDA-MAZAND.com  -  Designed by Parmis IT Group