جستجو ورود به سايت    ثبت نام كاربر
 برنامه های آتی انجمن  


نشست تخصصی گروه فراورده های گوشتی


نشست تخصصی گروه فراورده های آردی 

 


  
 طرح حامی انجمن  

  
 گزارش ماهیانـــــه فائــــــو- FAO  

  
 شنیده ایم:  


 چاپ   
 مکاتبات انجمن  

  
 قوانین و مقررات  

  
 خبرنامه انجمن  

  
 تشکل های صنایع غذایی استان مازندران  

  
 جشن روز جهانی غذا- مهرماه 93  

  
 اخبار اختصاصی انجمن  

امضاء تفاهم نامه انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با آموزش و پرورش استان مازندران
امضاء تفاهم نامه انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با آموزش و پرورش استان مازندران  امضاء تفاهم نامه انجمن و اموزش و پرورش استان مازندران
1395/06/10 10:47:33 ق.ظ
جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 95/5/31 برگزار شد.
جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 95/5/31 برگزار شد.  جلسه هیئت مدیره انجمن برگزار شد.
1395/06/06 08:53:16 ق.ظ
خبرنامه تیرماه95 انجمن منتشر شد.
خبرنامه تیرماه95 انجمن منتشر شد.  خبرنامه تیر ماه 95 انجمن غذایی مازندران منتشر شد.
1395/06/03 11:21:13 ق.ظ
جلسه هم اندیشی صاحب نظران صنایع غذایی پیرامون اطلاع رسانی مناسب در راستای تغییر نگرش مصرف کنندگان برگزار شد.
جلسه هم اندیشی صاحب نظران صنایع غذایی پیرامون اطلاع رسانی مناسب در راستای تغییر نگرش مصرف کنندگان برگزار شد.  اولین جلسه هم اندیشی صاحب نظران صنایع غذایی پیرامون اطلاع رسانی مناسب در راستای تغییر نگرش مصرف کنندگان مورخ 95/5/20 برگزار شد.
1395/05/21 12:37:01 ب.ظ
چهارمین همایش استانی تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کننده در تاریخ 95/5/13برگرار شد.
چهارمین همایش استانی تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کننده در تاریخ 95/5/13برگرار شد.     همایش استانی تجلیل از  واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کننده  در تاریخ 95/5/13برگزار شد.
1395/05/16 08:39:25 ق.ظ
جلسه صبحانه کاری با موضوع "شیوع بیماری تب مالت و تب کریمه " مورخ 95/5/6 در محل انجمن برگزار شد.
جلسه صبحانه کاری با موضوع شیوع بیماری تب مالت و تب کریمه  مورخ 95/5/6 در محل انجمن برگزار شد.  جلسه صبحانه کاری انجمن  مورخ 95/5/6 در محل انجمن برگزار شد.
1395/05/06 03:08:48 ب.ظ
جلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران برگزار شد.
جلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران برگزار شد.  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران  مورخ 95/4/30 برگزار شد.
1395/05/02 09:12:15 ق.ظ
" آگهــی دعوت مجمــع عمـــومی عادی"
 آگهــی دعوت مجمــع عمـــومی عادی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران
1395/04/15 11:02:37 ق.ظ
دومین جلسه افطاری کاری انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران در تاریخ 95/4/13 با حضور مدیران فراورده های گوشتی مازندران در دفتر انجمن برگزار شد.
دومین جلسه افطاری کاری انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران در تاریخ 95/4/13 با حضور مدیران فراورده های گوشتی مازندران در دفتر انجمن برگزار شد. جلسه افطاری کاری انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران  با حضور مدیران فراورده های گوشتی مازندران در دفتر انجمن برگزار شد
1395/04/14 01:41:42 ب.ظ

  
Copyright 2010 by www.FDA-MAZAND.com  -  Designed by Parmis IT Group